Home

Helfo pasientformidling

Finne og bytte fastlege - Helfo

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge HELFO pasientformidling: Publisert av: HELFO: Emner: Lover, Norge, Pasienter, Ressurssider for fag, Helserett: Beskrivelse: Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen, kan du ta kontakt med HELFO pasientformidling for å finne et annet behandlingstilbud

Helfo Pasientformidling - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Skjemaet skal fylles ut av privatperson som skal sende søknad/krav, tilleggsopplysninger eller klage til Helfo

Fristbruddordningen - generell informasjon - Helfo

Kontaktinformasjon for HELFO Tønsberg, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Rådgiver i Helfo pasientformidling Fredrikstad fra FINN. Kart og flyfoto Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingsvalg, diverse refusjonsordninger innen helse, pasientformidling ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet. Blåreseptordningen Blåreseptordningen innebærer at man får kostnaden for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell dekket av Helfo. Det er legen som skriver ut. Helfo pasientformidling skal skaffe helsehjelp som omfatter de elementene som spesialisthelsetjenesten har satt fristen for. Gjelder rettigheten både diagnostikk og eventuelt forebyggende, kurativ, helsebevarende eller rehabiliterende behandling, vil pasienten ved fristbrudd ha krav på at Helfo skaffer alt dette, gitt at den diagnostiske utredningen viser at disse formene for helsehjelp er. Helfo pasientformidling er lokalisert i Fredrikstad. Medarbeidere i Helfo skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 prosent av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne

HELFO er organisert med et hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland. Dette kan HELFO hjelpe deg med Bytte Fastlege. Du kan bytte fastlege opptil to ganger i året via NAV sine sider, min fastlege, eller på fastlegetelefonen, 810 59 500 HELFO - Rådgiver i Helfo pasientformidling Fredrikstad. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss. Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp

Fritt behandlingsvalg - helsenorge

 1. Koronavirus. Helse Nord RHF er i gult beredskapsnivå grunnet smittesituasjonen blant ansatte ved Hammerfest sykehus. Det regionale helseforetakets oppgaver består blant annet i å koordinere behovet for personell og å benytte den kapasiteten vi totalt har i alle sykehusene i Helse Nord
 2. Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte HELFO Pasientformidling, telefon 815 33 533. Origosenteret. En del av Kirkens Bymisjons tverrfaglig spesialiserte rusbehandling. Tyritoppen 1, 1593 Svinndal origosenteret@bymisjon.no. 692 86 500 . 692 86 584
 3. HELFO pasientformidling kontakter sykehuset som har brutt behandlingsfristen. Sykehuset får et døgn på seg til å finne ny behandlingsdato for pasienten innen 14 dager
 4. Du har fått en SMS fra Helfo pasientformidling. Illustrasjon: Foto: Morten Rakke / Helfo. SMS ved varsling av fristbrudd. Du venter på å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og har fått en fristdato for når du senest skal få hjelp
 5. Kontakt HELFO Pasientformidling, som snarest vil finne et tilbud til deg enten i Norge eller i utlandet. Du kan i stedet å søke om å få utstedt blankett E112 i medhold av trygdeforordning nr. 1408/71, for eksempel dersom du har ønske om å bli behandlet et spesielt sted i EØS-området

HELFO pasientformidling: Publisert av: HELFO: Emner: Emnet mangler tittel, Emnet mangler tittel, Emnet mangler tittel, Emnet mangler tittel, Emnet mangler tittel: Beskrivelse: Godkjent: 2014-02-26: Språk: Ansvarlig for denne tjenesten Juridisk bibliotek. HELFO pasientformidling er et serviceorgan som pasientene kan kontakte når sykehusene ikke overholder behandlingsfristen, som de har gitt sine pasienter, såkalte fristbrudd. - Å ringe HELFO pasientformidling på 815 33 533 er alt som trengs for at de som opplever et fristbrudd, kan få tilbud om et annet behandlingstilbud enten det gjelder medisin, kirurgi, psykiatri eller rus - Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelpen senest skal gis, vil HELFO pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til deg, enten hos en av de private helsetjenesteleverandørene HELFO har avtale med i Norge eller i utlandet, forteller Tonje Giertsen www.helfo.no nettinformasjon 7 Skriv korrekt • Dato: Skriv dag-måned-år (18. mars 2010) • Vær konsekvent i skrivemåten av ord og navn. • Vi skriver HELFO med store bokstaver. • HELFOs enheter skrives med navnet HELFO i første ledd og små bokstaver i de neste leddene, for eksempel HELFO region sør og HELFO pasientformidling

Besøksadresse: Teatergata 9 Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: E-post til departementetAnsatte i HOD: DepkatalogPressehenvendelser sendes til infoathod.dep.no E-post til Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet er fo.. Denne fristen må du merke deg. Dersom den brytes kan du ringe HELFO Pasientformidling som ordner hjelp til deg andre steder - på sykehusets regning. Jeg gjentar: Brytes fristen kan du søke behandling andre steder. Fornyet vurdering/second opinio HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen. Pasienter som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling

Digitale skjema og SMS-varsel fra Helfo - helsenorge

Helfo Pasientformidling skal innenfor rammen av gjeldende regelverk orientere fylkesmannen om relevante saker som gjelder slike institusjoner. 6. Samarbeidsmøter. Statens helsetilsyn og Helfo skal holde samarbeidsmøte etter behov og minst en gang per år innen årets første kvartal. Tema for møtene bør være å I tillegg har HELFO ansvar for ordningen med fastlegebytter, europeisk helsetrygdkort og pasientformidling når sykehusene bryter behandlingsfristen. For tiden består organisasjonen av rundt 550 ansatte fordelt på ett hovedkontor og seks regionkontorer, samt enhet for pasientformidling og servicesenter

Helfo har også ansvar for fastlegebytter, frikort for helsetjenester, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt Helsetjenestens veiledningssenter. Helfo har om lag 650 ansatte over hele landet, fordelt på hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) pasientformidling hjelper pasienter som har opplevd fristbrudd ved norske sykehus med å finne et annet behandlingstilbud. Fakta: Ventelistejukset På TV 2 forrige uke sto flere ansatte ved Oslo universitetssykehus frem og fortalte at det har foregått omfattende og systematisk triksing med ventelister ved sykehuset Fra nyttår skiftet dette navn til HELFO veiledning for privatpersoner, men telefonnummeret er det samme som før: 815 70 030. Sætre forklarer videre at HELFO fortsatt betjener de andre publikumstelefonene, som Fastlegetelefonen 810 59 500, Frikorttelefonen 815 70 050, HELFO pasientformidling 800 43 573 og Mine vaksiner 810 14 010 Det er Helfo pasientformidling som i slike tilfeller finner et tilbud til pasienten. Pasienter anbefales å søke om godkjenning før de tar imot behandlingstilbud fra utlandet, hvis ikke reiser de for egen regning og risiko. Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion pasienten er bosatt i

Avtalen Helfo inngikk med den private tilbyderen psykia AS varer fram til 2016. - Jeg understreker at vi er pålagt å gi fristbrudd-pasientene et nytt behandlingstilbud så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo Pasientformidling. Kan ikke si hvem som ble kontakte I dag er det HELFO pasientformidling pasienter skal henvende seg til dersom de opplever brudd på behandlingsfristene og ønsker tilbud om behandling på annet sykehus eller i utlandet. Det gjøres også oppmerksom på at loven har fått et nytt kapittel 4 A om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling mener at saken om Krakken behandlingssenter ble behandlet i tråd med relevant regelverk. - Helfo kjenner seg ikke igjen i at ansvarsfordelingen er uklar. Det har siden 2016 eksistert et FBV-nettverk, hvor både Helfo, Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst er representert

Helfo vil da dekke de medisinske utgiftene, mens reiseforsikringen dekker det du ellers har krav på, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik i Falck Global Assistanse. På engelsk kalles Helfo-kortet for European Health Insurance Card (EHIC). En komplett oversikt over hvor Helfo-kortet gjelder finner du her Dersom rehabiliteringsinstitusjonen oppdager at de ikke klarer å gi deg tilbud innen fristen, skal rehabiliteringsinstitusjonen kontakte HELFO pasientformidling umiddelbart. HELFO vil kontakte deg for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud. Rehabiliteringsinstitusjonen kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for.

HELFO pasientformidling har i dag 14 rammeavtaler med leverandører som tilbyr psykisk helsevern eller rusbehandling. Det er lite forutsigbart for leverandøren om de får pasienter eller ikke. Imidlertid må de ha kapasitet tilgjengelig i tilfelle det oppstår fristbrudd på den tjenesten de har forpliktet seg til å levere Benytt skjemaet som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og send med A-post til: Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Skjemaet blir arkivert hos Helfo. Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler som kontakter pasienten med tilbudet

Gjennom HELFO pasientformidling, som beskjeftiger seg med fristbruddpasienter, formidles fristbruddpasienter i størst utstrekning til private tjenesteytere, og ikke til offentlige. Når pasientformidlingen ikke har mye kompetanse om den offentlige helsetjenesten og kapasiteten der, kunne tettere samhandlin g mellom HELFO og Frit HELFO Pasientformidling skaffer alternativt behandlingstilbud når sykehusene bryter behandlingsfristen. For tiden består organisasjonen av rundt 500 ansatte fordelt på ett hovedkontor, seks regionkontorer, servicesenter samt enhet for pasientformidling. Mer informasjon finner du på: www.helfo.n Det er gratis å få hjelp fra HELFO Pasientformidling. Dette servicekontoret er en del av Helsedirektoratet og bistår årlig flere enn 2000 personer som opplever brudd på behandlingsfrister. For mer informasjon: www.helfo.no Kontaktinformasjon for Helfo Fredrikstad Fredrikstad, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

Helfos organisasjon - Helfo

Video: Frikort og egenandeler - helsenorge

Kontakt med Helfo - Helfo

Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen

Dersom fristen er passert utan at utgreiinga/behandlinga har starta, kan du kontakte HELFO Pasientformidling. Denne eininga har ansvar for å skaffe behandlingstilbod hos anna offentleg eller privat sjukehus, om nødvendig også i utlandet. Kontaktinformasjon Helfo pasientformidling - telefon 815 335 33 E-post: pasientformidling@helfo.n I INNLEGGET «Upresist om fritt behandlingsvalg» i Psykologtidsskriftets septemberutgave kommenterer Kristin Bøgseth, avdelingsdirektør for Helfo pasientformidling, det hun anser som misforståelser og upresise utsagn knyttet til ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) i artikkelen om Hurdalsjøen Recoverysenter - «Attraktivt og utenfor» i Psykologtidsskriftets juliutgave Alle som opplever fristbrudd, kan ringe til HELFO pasientformidling på tlf. 815 33 533. Se etter: som. 28 28 Del 4: Slik skriver du i utvalgte tekstsjangre Retningslinjene ovenfor gjelder i utgangspunktet for alle tekstene i HELFO. Ulike sjangre har imidlertid ulike krav knyttet til seg

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Spesialisthelsetjenesten skal på eget initiativ kontakte Helfo pasientformidling dersom de ser at de ikke har mulighet til å tilby pasienten helsehjelp innen fastsatt juridisk frist. 1.2 Formål, mål og problemstillinger Formålet med revisjoner som utføres av konsernrevisjonen er å bekrefte helseforetakenes styring o Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Styret i Finnmarkssykehuset Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge Styret i Nordlandssykehuset Styret i Helgelandssykehuset Styret i Sykehusapotek Nord. Styret i Helse Nord IKT. Revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen

HELFO pasientformidling Juridisk nettvise

I tillegg har HELFO ansvar for ordningen med frikort, fastlegebytter, europeisk helsetrygdkort og pasientformidling når sykehusene bryter behandlingsfristen. For tiden består organisasjonen av rundt 600 ansatte fordelt på ett hovedkontor og seks regionkontor, samt enhet for servicesenter, pasientformidling og utland Her gjelder reglene fortsatt, opplyser Helfo. - Det er foreløpig ingen endringer for fristbruddordningen, men dette er et tema vi vet helsemyndighetene også er opptatt av nå, parallelt med alle andre tema som diskuteres i disse koronatider, sier avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling Ark1 HF-spesifikk Prinsipper Ventelistemaler Layout Informasjonselementer Endringslogg AE Avviksdato Prinsipp nr Del 1 Logo sykehus Intelligent frase Pasientopplysninge

Helfo Pasientformidling bedrifter gulesider

Helfo pasientformidling skal uten opphold skaffe et behandlingstilbud, i Norge eller i utlandet. Pasienten kan ikke fritt velge tjenesteyter. Hjemmel: pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. 12.04.2018. Ny Fristbruddportal. Fristbrudd - forventet eller inntruffet Besøksadresse: Zander Kaaes gate 7 5015 Bergen. Postboksadresse: Postboks 511 sentrum 5805 BERGEN. Sentralbord: 55 19 30 00. E-post: post@knse.no Resepsjon: Man-fre 08:00-15:00 Telefon: Man-fre 08:00-15:00 Organisasjonsnummer: 918195548 Følg oss på LinkedI HELFO pasientformidling har særlig kompetanse når det gjelder rådgivning av pasienter om behandlingstilbud i det offentlige og private markedet i Norge, pasientrettigheter, klage- og erstatningsordninger. Pasientformidlingen har daglig dialog med helseforetakene i hele landet og har kontaktpunkter i hvert av disse på ulike nivåer

Altinn - Innsending fra privatperson til Helfo

fristen som er satt, kan du kontakte HELFO pasientformidling som vil hjelpe deg slik at du får behandling. Telefonnummeret til HELFO er 815 33 533. Du finner mer informasjon på www.helfo.no. Rett til fritt behandlingsvalg Som hovedregel kan du velge hvor du vil ha behandling. Dette gjelder ikke hvis du trenger øyeblikkelig hjelp og blir lagt. informere HELFO pasientformidling om dette. HELFO vil kontakte deg, for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud ved et annet behandlingssted. Institusjonen eller sykehuset kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene fo Takker du nei til den behandlingsplassen HELF0-pasientformidling tilbyr, blir du stående på venteliste ved det opprinneliqe behandlingsstedet. Fritt Sykehusvalg. Du kan selv velge (men kan likevel vurderes av HELFO, se avsnittet over)

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få et annet behandlingstilbud. Usikker på.. HELFO åpnet nytt veiledningssenter. Ved årsskiftet åpnet HELFO et nytt veiledningssenter for behandlere, apotek, poliklinikker og andre helseaktører. På telefon 815 70 070 kan helseaktører ringe med spørsmål om oppgjør fra folketrygden, takstbruk, refusjonsrett eller andre spørsmål de ønsker å snakke med HELFO om HELFO pasientformidling Dersom du har fått en frist for behandlingsstart på Borgestadklinikken, men vi likevel ikke greier å gi deg et tilbud innen fristen, vil vi kontakte deg. Gjennom HELFO pasientformidling kan du få tilbud om behandling et annet sted Dersom behandlingsstaden oppdagar at den ikkje klarar å halde fristen, skal den straks kontakte HELFO pasientformidling. HELFO vil deretter kontakte deg for å undersøkje om du ønskjer tilbod på ein annan behandlingsstad. Behandlingsstaden kan gje helseopplysingar om deg til HELFO utan at reglane for teieplikt hindrar det. Dette gjeld berre.

Du har fått SMS fra Helfo - helsenorge

Tove Irene Karlsen, seniorrådgiver ved Helfo pasientformidling; Kontakt. Prosjektleder Karoline Rollag karoro@ous-hf.no. Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen maaerl@ous-hf.no. Nyheter i prosjektet. Vil sikre alle pasienter like rettighetsvurderinger HELFO pasientformidling HELFO pasientformidling pasient- formidling Behandlings- stedene . Helsetjenestekatalogen - ventetider 27.03.2017 Velg behandlingssted 20 . Innfasing av private rehabiliteringsinstitusjoner 27.03.2017 Velg behandlingssted 21 . Bakgrunn . Anbefalinger i IS-217 Spesialisthelsetjenesten skal varsle HELFO pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal starte. HELFO vil da ta kontakt for å høre om pasienten ønsker et annet behandlingssted. Tidligere var det pasienten som selv måtte kontakte HELFO

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Pasientformidling

Bruk av Helfo pasientformidling 18 7.1 Innledning 7.2 Observasjoner 7.3 Vurderinger Vedlegg 19 Revisjonskriterier Informasjonsgrunnlag Gjennomførte samtaler. Konsernrevisjonen Introduksjon Det er et helsepolitisk mål at befolkningen skal ha likeverdige og forutsigbar Avtalene som Helfo har inngått med sykehus og behandlingsinstitusjoner er rammeavtaler.. SIGMA: Avtalen med Helfo og Sigma Nord går ut på at pasienter som opplever et fristbrudd kan henvende seg til Helfo pasientformidling for å få et annet behandlingstilbud

Jurist - Helfo pasientformidling (Fredrikstad) - HELFO

Helfo psykolog Regelverk for psykolog - Helfo . Som psykolog med avtale om direkte oppgjer med Helfo kan du ikkje krevje høgare eigendel frå Andre unntak er når psykologen ikkje kan ta på seg å fullføre behandlinga, psykologen ikkje har nok.. Morten Rakke / Helfo. Før du reiser og søke om frikort hos HELFO. Den automatiske frikortordningen gjelder kun egenandelstak 1. Du må selv søke om frikort for egenandelstak 2 som blant annet gjelde

Sprøytenarkoman, Origosenteret | - Jeg finner sprøyter

- Denne praksisen må endres. Det krever Bent Høie, leder for helse- og sosialkomiteen. I dag er det slik at alle som opplever fristbrudd kan ringe til Helfo pasientformidling Stenersrød, Ida Helfo Pasientformidling Stenseth, Anne Chatrine Lunde Åmot kommune Stensholt, Pauline Helsedirektoratet Storhaug, Turid Sidsel Ås kommune Svendstad, Gro Moer sykehjem Syse, Aslak Universitetet i Oslo Syversen, Asbjørn Regional seksjon for spiseforstyrrelser, OUS Sørlie, Marit Kristin DPS Gjøvik - poliklinik Alle de som venter på ortopediske operasjoner i for eksempel rygg, nakke eller knær, kan kontakte Helfo pasientformidling og kreve behandling på et sykehus eller institusjon med ledig kapasitet. Likevel har ingen av dem brukt denne muligheten, skriver Bergens Tidende. - Vi har stor kapasitet og kan ta inn pasientene på en uke Helfo Pasientformidling avviser påstanden, men nekter likevel Finnmarkssykehuset innsyn. Finnmarkssykehuset hevder de bruker over tolv millioner kroner i året på pasienter de ikke vet hvem er. HELFO har oppgjør med 510 helsestasjoner og 260 jordmødre. I denne brosjyren. finner du nyttig informasjon om innsending av oppgjør og om regelverket. I løpet av 2009 vil HELFO etablere sin egen nettside www.helfo.no der den. informasjon som i dag ligger på www.nav.no vedrørende helsetjenester, vil. bli å finne

 • Hund spiste plastpose.
 • Hanuman bilder.
 • Mural.
 • Gorgon.
 • Pka evans.
 • Lentpark eissaison 2017.
 • Balingen bahnhof balingen.
 • Hallhuber gmbh berlin.
 • Fagforening og a kasse.
 • Ski weltcup dresden 2018 tickets.
 • Gul sopp i potteplante.
 • Manchester united retro drakter.
 • Rally kalender 2018.
 • Behindertenwerkstatt oldenburg stellenangebote.
 • Største øyer i finland.
 • Storo ledige stillinger.
 • Minsteytelse uføretrygd.
 • Camping rørvik.
 • Pressestøtte medietilsynet.
 • Jernia kopiere nøkkel pris.
 • Nike online norway.
 • Veggklokke uten lyd.
 • Når man har mistet livsgnisten.
 • Norska gränsen tull.
 • Tesla in the space.
 • Einwohner stuttgart.
 • Fs_method wordpress.
 • Wohnung engelbostel.
 • Pentagonal dodecahedron.
 • Weltbild filialen düsseldorf.
 • Eigentumswohnung marburg cappel.
 • Kiwi animal.
 • Mosa mat.
 • Die zeit traueranzeigen.
 • Parque de trampolines en torreon.
 • Baumaschinen schneider bad breisig.
 • Midtlivskrise symptomer.
 • Østen om sommeren.
 • Der mensch erfand die atombombe, doch keine maus der welt würde eine mausefalle konstruieren.
 • Brustkrebs heilungschancen.
 • Nachtwerk zwickau muttizettel.